top of page

Jouw privacy en meer

Wie spreek ik aan met je, jou(w)  of ouders?

Overal waar jij in de teksten op deze website het woord "je", "jou(w)" of "ouders" leest, kunnen deze termen ook verwijzen naar jullie, kind,  hen/hun, partner(s), ouder, vader(s), moeder(s), voogd(en) of verzorger(s)

Indien je niet tevreden bent over mijn werkwijze, aanpak enz

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met je verloop van je behandeling.  Ik stel het zeer op prijs wanneer je eventuele onvrede met mij bespreekt zodat we tot een passende oplossing kunnen komen.  

 

Op de website van mijn beroepsvereniging NVKH kun je e.e.a. nalezen over de formele klachtenprocedure wanneer je op geen enkele manier met mij tot een oplossing kan komen.  

Hoe gaat ik om met persoonlijke gegevens?

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens binnen mijn praktijk. Ik wil je zo goed mogelijk van dienst zijn en ik heb een paar persoonlijke gegevens nodig om mijn dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

 

Het beschermen van de veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens is niet alleen in belang van jezelf maar ook in het belang van mij, Jan Dingemans klassieke homeopaat. Ik doe er dan ook alles aan om privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.

 

Ik heb een aantal documenten opgesteld waarin ik duidelijk beschrijf, hoe ik jouw privacy waarborg.

bottom of page